Tarieven

Kennismakingsgesprek Telefonisch Geen kosten
Intake 60 tot 90 minuten Geen kosten
Observatiesessie 45 minuten €70
Therapiesessie 45 minuten €70
Oudergesprek 60 minuten €70

 

Betalingsvoorwaarden

Facturen worden maandelijks via mail verstuurd. Betalingen dienen uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur overgemaakt te zijn onder vermelding van het factuurnummer.
Bij niet tijdige betaling kunnen rente en administratiekosten (10% van het factuurbedrag) in rekening worden gebracht.

Bij verhindering

Het annuleren of wijzigen van de datum van de spelsessies en oudergesprekken door ouders/verzorgers kan tot maximaal 24 uur van tevoren. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht. Bij annuleren of wijzigen binnen 24 uur of het niet nakomen van een afspraak is de ouder of verzorger het gehele tarief verschuldigd.

 

Vergoedingen

Ouders/verzorgers kunnen op verschillende manieren hun kosten voor speltherapie mogelijk (gedeeltelijk) vergoed krijgen.
Informatie over vergoedingen en de bijbehorende voorwaarden?
Lees verder